Er du 17 år?

Du kan starte på kørekort tre måneder før du bliver 17 år og gå til teoriprøve en måned før din fødselsdag.

​Er du 17 år ved opstart, SKAL du have udfyldt en forældresamtykke erklæring - link findes på denne side.

Efter bestået køreprøve som 17 årig, må du kun køre med ledsager (indtil dit fyldte 18 år). Du skal, ved kontrol dokumentere, at du har oplyst ledsager om vedkommendes forpligtelser. - link til blanket finder du også her.​

​Ledsagerblanket 17-årige

Samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under 18 år

Ansøgning om kørekort